Konsultacje za kontent

Skorzystaj z konsultacji, jeśli potrzebujesz szybkiej pomocy​

specjalna oferta ograniczona czasowo

Konsultacje za kontent

nie musisz ponosić żadnych kosztów – umowa jest prosta i zawsze w duchu wygranawygrana

Dlaczego skorzystasz?

Poświęcimy Ci czas na merytoryczną rozmowę, za który nie będziemy chcieli od Ciebie żadnych pieniędzy.

Ty odwdzięczysz się pozwalając nam dalej wykorzystać przygotowane materiały.

 

Spodziewane efekty

Ty otrzymasz maksymalnie kompletną i merytoryczną odpowiedź na swoje pytanie, wyzwanie lub problem.

My otrzymamy dobry materiał edukacyjny, który umieścimy na swoich mediach – stronie, społecznościówkach itp.

Jak realizujemy usługę?

Rezerwujesz czas konsultacji, opisujesz problem, temat lub pytanie. Otrzymujesz link do spotkania na Zoom. Podczas rozmowy omawiamy temat, do którego się wcześniej przygotowaliśmy, a po spotkaniu otrzymujesz całość zarejestrowanego materiału.

Sprawdź regulamin usługi 

Dla kogo jest usługa?

Usługa dedykowana jest dla wszystkich, którzy mają do omówienia konkretny temat i potrzebują specjalisty, który szybko im doradzi, dostarczy wiedzy merytorycznej, poda pro-tips lub pokieruje dalej. Skorzystaj jeśli cenisz sobie czas, ważne są niskie koszty, nie wiesz czy i jaką usługę kompleksową zamówić.

Gdzie jest świadczona?

Standardowo wykorzystujemy platformę Zoom (aplikację lub przeglądarkę). Jeśli masz inne preferowane platformy (Teams, Slack, Skype itp.), to postaramy się dostosować. 

Ile to kosztuje?

Nic nie płacisz – koszt 0,00 zł

W zamian zgadzasz się na:

  • nagranie konsultacji – otrzymasz je
  • autoryzację konsultacji – jako wywiadu
  • wykorzystanie materiałów na naszych stronach internetowych, mediach społecznościowych

Zacznij bez zobowiązań

Konsultacje za kontent

Oferujemy bezpłatną konsultację, którą możesz wykorzystać na skonsultowanie dowolnego tematu związanego z tematami, którymi się zajmujemy! Skorzystaj!

Jeśli czasu nie wystarczy na wyczerpanie tematu, to zdecydujemy wspólnie, jaki będzie najbardziej optymalny kolejny krok. 

Regulamin usługi "Konsultacje za Kontent"

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi „Konsultacje za Kontent” w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym opisanym w Formularzu i realizowanych w ramach Usługi

Formularz – formularz rezerwacji on-line, udostepniony z wykorzystaniem platformy Calendly, w którym odwiedzający stronę internetową https://progressor.pl  zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.

Usługa – usługa bezpłatnej konsultacji wykonywanej on-line, najczęściej z wykorzyastaniem platformy Zoom. Temat, agenda, zawartość merytoryczna usługi, czas trwania, uczestnicy itp. są każdorazowo planowane i realizowane w oparciu o informacjie podane na Formularzu rejestracji terminu usługi.

Dostęp do Formularza

Możesz skorzystać z formularza, jeśli dysponujesz przeglądarką Internetową, dostępem do skrzynki mailowej, dostępem do Internetu i adresem do formularza.

Nie musisz się rejestrować ani logować, żeby z niego skorzystać.

Za dostęp do formularza, jak również samą usługę nie płacisz – jest za darmo.

Dostęp do formularza jest na czas nieokreślony, ale w każdej chwili możemy ten dostęp wyłączyć. 

Formularz służy wyłącznie do rejestracji na konsultacje związane z działalnością Progressor, w zakresie tematycznym w nim określonym i nie można go wykorzystywać w innych celach.

Warunki korzystania z Formularza 

Celem skorzystania z Formularza:

  • musisz wypełnić pola podając następując dane/informacje: imię i/lub nazwisko, adres e-mail, temat konsultacji i treść wiadomości,
  • musisz potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zakceptować jego wszystkie postanowienia,
  • musisz potwierdzić chęć kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Zarezerwuj” (lub podobny)

Twoje zobowiązania

Jesteś zobowiązany jest do korzystania z Formularza zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

Nie możesz podawać fałszywych danych osobowych, jak również nie możesz podawać danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia.

Nie możesz podawać adresu e-mail i/lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

Obowiązują Ciebie warunki i czas trwania konsultacji, które są opisane w formularzu.

Nasza odpowiedzialność

Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do decydowania, czy rezerwację na konsultację potwierdzimy, czy ją odrzucimy.

W przypadku odrzucenia lub braku możliwości udzielenia konsultacji, której termin zarezerwowałeś, poinformujemy Cię o tym mailowo.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki korzystania z informacji przez Ciebie podanych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do formularza, niezależnie od jego przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji w przypadku gdy została ona zamówiona przez osobę fizyczną.

Jak wykonujemy usługę?

Przede wszystkim usługę możemy zaplanować dopiero, jak zarezerwujesz odpowiedni termin – za pomocą Formularza.

Kiedy otrzymamy email z Twoim zgłoszeniem, przeanalizujemy go – czy zawiera wszelkie potrzebne nam informacje, czy mamy dostępny termin (bywa tak, że kalendarz przypisany do konsultacji się rozjeżdża), czy mamy dość czasu na przygotowanie itd. Jak będziemy mieli jakieś uwagi lub pytania, skontaktujemy się mailowo z Tobą.

Pamiętaj, że jeżeli chcesz skorzystać z innej platformy, niż Zoom, musisz wcześniej to z nami ustalić. Dane o połączeniu otrzymasz w mailu z rezerwacją.

Jak wszystko będzie dopięte i ustalone, to na 5 min wcześniej przed rezerwacją uruchamiamy Zoom i czekamy, kiedy dołączysz do spotkania. 

Pamiętaj! Warunkiem świadczenia tej bezpłatnej usługi jest Twoja zgoda na nagrywanie całości konsultacji – jesli jej nie wyrażasz, usługi nie wykonamy.

W trakcie spotkania on-line staramy się działać w ramach wczesniej ustalonej agendy – przedstawimy ją na początku spotkania – ale nie ma problemu, żeby ją na bieżąco dostosować do Twoich potrzeb i oczekiwań. Byle w ramach zadanego tematu.

Podczas spotkania szanuj naszą deklarację – Szacunek i empatia – to dla nas bardzo ważne:

wszystkich traktujemy z szacunkiem

wspieramy osoby niepełnosprawne

dzieci i zwierzęta są kochane 🙂

nie obrażamy nikogo

nie stosujemy mowy nienawiści

nie dyskryminujemy nikogo

Po zakończonym spotkaniu, w terminie do 3 dni roboczych otrzymasz od nas komplet materiałów – zapis konsultacji, materiały źródłowe (lub odnośniki do nich), które przygotowaliśmy na konsultację, notatkę podsumowującą (w PDF).

Zaraz po spotkaniu otrzymasz również link do ankiety on-line dotzyczącej Twojego  zadowolenia – wypełnienie nieobowiązkowe, ale będzie nam niezmiernie miło, jak się podzielisz z nami uwagami. 

W terminie do 14 dni (kalendarzowych) otrzymasz od nasz publikację, którą przygotowaliśmy do wykorzystania w naszych kanałach marketingowo-merytorycznych (blog, strona www, LinkedIn itp.). Ty ją otrzymasz w PDF. 

Pamiętaj! Warunkiem świadczenia tej bezpłatnej usługi jest Twoja zgoda na publikację takiej publikacji – jesli jej nie wyrażasz, usługi nie wykonamy.

Wraz z publikacją zadamy Ci pytanie, na które odpowiedź=zgoda jest całkwocie dobrowolna – Czy wyrażasz zgodę na umieszczenie następujących danych w publikacji materiału z konsultacji? po czym podamy krótką listę informacji, na których udostepnienie możesz wybiórczo się zgodzić (lub wcale się nie zgodzić).

…i to wszystko…

Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) jest Progressor Sebastian Kowalski wpisany do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9561501023, REGON 870633763.

Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu.

Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić wykonanie usługi.

Dane te mogą być przekazywane osobom przez nas upoważnionym – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Możesz również odwołać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wszystkie takie sprawy załatwisz poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: info@progressor.pl

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione jedynie:

odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w ppkt a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

Zarezerwuj konsultację od razu

Czy chcesz poprawić efektywność procesów i wyniki swojej firmy?

Napisz do nas i bądźmy w kontakcie